Diagnostika pomocou Itovi skenera.

Itovi skener pomáha nahliadnuť na vnútorné príčiny našich neduhov. Výsledky meraní sú k dispozícii do 5 minút a majú prehľadný formát. Sú rozdelené na fyzické, emocionálne a environmentálne časti.

iTOVI je skener, ktorý meria 270 frekvenčných bodov v ľudskom tele a pracuje s frekvenciou orgánov ľudského tela. Po zmeraní rezistencie tela voči frekvenciám jednotlivých produktov, prístroj odporučí vhodné esenciálne oleje a produkty dōTERRA, ktoré pomôžu vrátiť telo späť do rovnováhy. Znamená to, že prístroj navrhne zoznam produktov, na ktoré Vaše telo v čase skenu malo najväčšiu odozvu.

Na meranie sa môžete objednať cez mail info@balancedlife.sk.

Cena: 15€  -  v cene je zahrnuté meranie prístrojom, vyhodnotenie nameraných parametrov, navrhnutie vhodných produktov doTerra za účelom dosiahnutia lepšieho zdravotného stavu.

Cena 5€ - ako doplnok merania prístrojom Quantum.