Žiť v rovnováhe    Myslieť pozitívne   Bližšie k prírode   Bližšie ku zdraviu   Bližšie k sebe samému

                                                

                                                

KTO SME?

Silvia & Daniel

Partneri v práci aj v súkromí.

Spojila nás nielen láska, ale aj spoločná vízia, ku ktorej sme kráčali každý svojou cestou.

Spoločnými silami vytvárame individuálny a komplexný prístup.

Kto je ona?

Silvia vás nasmeruje v oblastiach ako je výživa, psychosomatika, tehotenstvo, materstvo a harmonizácia tela prírodnými metódami.

Kto je on?

Daniel vám pomôže zorientovať sa v nastavení vašej mysle, emócií, sebavedomia a vzťahov.

ČLÁNKY, VIDEÁ A PODUJATIA

                            

info@balancedlife.sk

+421 948 743 008 Silvia
+420 737 202 788 Daniel

Malacky, Bratislava
Praha, Brno