Kto sme?


Silvia a Daniel

Partneri v práci aj v súkromí.
Spojila nás nielen láska, ale aj spoločná vízia, ku ktorej sme kráčali každý svojou cestou.
Spoločnými silami vytvárame individuálny a komplexný prístup.